ممبر افلاین

ممبر افلاین روشی عالی برای جایگزین ممبرفیک هست که ممبر افلاین هم بدون ریزش و فعالیت هستند و تفاوت ممبر افلاین با ممبرفیک اینه که ممبرفیک بعد از مدتی کامل ریزش خواهد کرد اما بر خلاف ان ممبر افلاین دائمی و بدون ریزش هست. ممبرافلاین مخصوص کسانی هست که میخواهند کانالشون رو بدون ریزش بالا ببرند.

خرید ممبر افلاین بدون ریزش

1۰۰۰ ممبر افلاین تضمینی
30 هزار تومان
 • ممبرهای افلاین ایرانی
 • بدون ریزش و همراه بازدید
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش

3۰۰۰ ممبر افلاین تضمینی
90 هزار تومان
 • ممبرهای افلاین ایرانی
 • بدون ریزش و همراه بازدید
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش

5۰۰۰ ممبر افلاین تضمینی
150 هزار تومان
 • ممبرهای افلاین ایرانی
 • بدون ریزش و همراه بازدید
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش

7۰۰۰ ممبر افلاین تضمینی
200 هزار تومان
 • ممبرهای افلاین ایرانی
 • بدون ریزش و همراه بازدید
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش

1۰۰۰۰ ممبر افلاین تضمینی
280 هزار تومان
 • ممبرهای افلاین ایرانی
 • بدون ریزش و همراه بازدید
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش