ادد اجباری

در روش ادد اجباری ممبر به اجبار وارد میشود به طوری که اول اگاهی از وارد شدن به کانال شما را ندارد و مستقیم در کانال مورد نظر عضو خواهد شد که خوشبختانه قبلا ریزشش خیلی زیاد بود ولی به دلیل محدودیت تلگرام ریزش ادد اجباری فیکس ممبر خیلی کم شده. این روش بیشتر واسه کانال های غیر فروشگاهی مثل کانال های تفریحی و سرگرمی و …. پیشنهاد داده میشود.

خرید ممبر واقعی ادد اجباری

1۰۰۰ ممبر ادد اجباری
28 هزار تومان
 • ممبرهای واقعی و ایرانی
 • سریع ادد کردن ممبرها
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش

3۰۰۰ ممبر ادد اجباری
80 هزار تومان
 • ممبرهای واقعی و ایرانی
 • سریع ادد کردن ممبرها
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش

5۰۰۰ ممبر ادد اجباری
130 هزار تومان
 • ممبرهای واقعی و ایرانی
 • سریع ادد کردن ممبرها
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش

7۰۰۰ ممبر ادد اجباری
180 هزار تومان
 • ممبرهای واقعی و ایرانی
 • سریع ادد کردن ممبرها
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش

10000 ممبر ادد اجباری
250 هزار تومان
 • ممبرهای واقعی و ایرانی
 • سریع ادد کردن ممبرها
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش