ادد اجباری

در روش ادد اجباری ممبر به اجبار وارد میشود به طوری که اول اگاهی از وارد شدن به کانال شما را ندارد و مستقیم در کانال مورد نظر عضو خواهد شد
در افزایش ممبر تلگرام اجباری، کاربران تلگرام غیر رسمی ، بصورت اجباری و بدون اطلاع از محتوای کانال شما عضو آن میشوند
این روش بیشتر واسه کانال های غیر فروشگاهی مثل کانال های تفریحی و سرگرمی و …. پیشنهاد داده میشود
این روش خرید ممبر بیشتر مناسب کانال های پر جمعیت بوده و برای جبران ریزش ممبر استفاده میشود در کل ممبر اجباری برای حفظ اعتبار کانال مورد استفاده قرار میگیرد
در افرایش ممبر تلگرام اجباری دیده شدن پست ها یا همان ویو نسبت به ممبر های اضافه شده بدلیل ماهیت اجباری بودن، نسبتا کم میباشد و رشد ویو نیز نرخ پایینی دارد

خرید ممبر واقعی ادد اجباری

1۰۰۰ ممبر ادد اجباری
20 هزار تومان
 • ممبرهای واقعی و ایرانی
 • سریع ادد کردن ممبرها
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش

3۰۰۰ ممبر ادد اجباری
60 هزار تومان
 • ممبرهای واقعی و ایرانی
 • سریع ادد کردن ممبرها
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش

5۰۰۰ ممبر ادد اجباری
100 هزار تومان
 • ممبرهای واقعی و ایرانی
 • سریع ادد کردن ممبرها
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش

7۰۰۰ ممبر ادد اجباری
140 هزار تومان
 • ممبرهای واقعی و ایرانی
 • سریع ادد کردن ممبرها
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش

10000 ممبر ادد اجباری
200 هزار تومان
 • ممبرهای واقعی و ایرانی
 • سریع ادد کردن ممبرها
 • همراه با هدیه

ثبت سفارش